Kasutustingimused

1.    Müügitingimuste kehtivus ja ulatus

1.1.    Käesolevad Müügitingimused kehtivad OÜ Profitest e – poe klientide (edaspidi Ostja) ja Profitest OÜ (edaspidi Profitest) vahel kauba (edaspidi Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2.    Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Profitesti e – poe Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3.    Profitest jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse Profitesti veebilehel www.meigikool.ee.

1.4.    Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.


2.    Hinnad

2.1.    Kõik hinnad Profitesti e – poes sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2.    Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.


3.    Tellimuste vormistamine

3.1.    Profitesti  veebileheküljelt on võimalik osta neid Tooteid, millel on nupp “Lisa ostukorvi”. Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.
3.1.1.    Soodushinnaga tooteid saavad osta vaid meigikooli õpilased, õpetajad ja vilistlased, kes omavad  Profitesti poolt saadud sooduskoodi.

3.2.    Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda.
3.2.1.    Toodete saadavust on võimalik kontrollida vastava Toote lehekülje alalahtrist “Saadavus”.
3.2.2.    Toodete hind on välja toodud Toote leheküljel ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.

3.3.    Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.
3.3.1.    Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu ja vajutades nupule „uuenda ostukorvi“
3.3.2.    Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale “ristile”.

3.4.    Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis.
3.4.1.    Alates 50 € on Toodete kohaletoimetamine Eesti, Läti ja Leedu piirides tasuta. Alates 99 € on kohaletoimetamine Soome tasuta, välja arvatud rahvusvaheline maksipakk, kuni 20 kg.

3.5.    Tellimuse vormistamiseks peab vajutama nupule “Vormista tellimus”.
3.5.1.    Olles Profitest e – poe registreeritud kasutaja, siis logige kontole sisse.
3.5.2.    Tellides Tooteid esimest korda registreeritakse kliendikonto ostu vormistamisel.
3.6.    Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Tellin”.
3.6.1.    Seejärel vormistatakse ettemaksuarve, mis tuleb tasuda pangaülekandega.
3.6.2.    Tellimuse kinnitus ja ettemaksuarve saadetakse Ostja e-posti aadressile.
3.6.3.    Tellimuste ajalugu ja arveid on võimalik hallata ikooni alt “Minu konto”.

3.7.    Tooted postitatakse Profitesti poolt peale arve tasumist.

4.    Müügilepingu jõustumine

4.1.    Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “Tellin”.

4.2.    Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist OÜ Profitest arvelduskontole.

5.    Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1.    Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) komplekteerib Profitest tellimuse.

5.2.    Tellimused, mis on esitatud ja mille eest ettemaks on laekunud OÜ Profitest arvelduskontole tööpäevadel enne kella 13.00, saab Ostja kätte juba järgmisel tööpäeval või vastavalt tootekaardile märgitud tarneajale.
5.2.1.    Saartel võib kohaletoimetamine aega võtta kuni 3 päeva.
5.2.2.    Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib OÜ Profitest klienditugi Ostjaga kokku sobiva tarneaja.

5.3.    Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed.

5.4.    Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:
5.4.1.    keelduda oma tellimusest või võlgnetava kohustuse täitmisest;
5.4.2.    nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust;
5.4.3.    nõuda OÜ Profitesti poolt rahaliste kohustusega täitmise viivitamise korral nõuda viivist.
5.4.4.    näiteks transpordi käigus vigastada saanud Tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Ostjale.
5.4.5.    juhul, kui Toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.

5.5.    Profitest ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Profitest ei saanud mõjutada või ette näha.

5.6. Digitaalseid tooteid (sh kursuseid, loenguid ja videoid) on lubatud kasutada ainult ekool.meigikool.ee kodulehel. Videode allalaadimine, lindistamine või muul moel taasesitamist võimaldav töötlemine on rangelt keelatud.

6.    Taganemisõigus

6.1.    Profitesti e – poest ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.
6.1.1.    Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.

6.2.    Taganemisõigus puudub juhul, kui Ostjale on tarnitud suletud pakendis Tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms).

6.3.    Kauba tagastamisel tagastab Profitest Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Profitest saab teada Ostja otsusest Toode tagastada.
6.3.1.    Juhul, kui osutub möödapääsmatuks, et Ostja peab Toote enda kulul tagasi saatma, hüvitatakse Ostjale tagastatava Toote maksumus koos saatmiskuluga hiljemalt 14 päeva jooksul alates Toote tagastamise avalduse kättesaamisest.

6.4.    Ostja peab Toote Profitestile tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Profitest Toote tagastamise soovist. Toote saab tagastada:
6.4.1.    Profitest Tallinna kauplusesse, Roosikrantsi 11
6.4.2.   Kokkuleppel pakiautomaati.

6.5.    Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Toote enne 14-päevase tähtaja lõppu.

6.6.    Profitestil on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Profitest on tagastatava Toote tagasi saanud või Ostja on esitanud Profitestile tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7.    Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.

7.    Ostetud Toote kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik)

7.1.    Juhul, kui ostetud Toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse või remonditakse.

7.2.    Toodet ei asendata kui:
7.2.1.    Toode ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms);


8.    Vastutus ja pretensioonide esitamise kord

8.1.    Profitest ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2.    Profitest vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel.

8.3.    Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada Profitestile pretensioone nädala jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui nädala jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.

8.4.    Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.

8.5.    Profitest ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

8.6.    Kui Tootele on Profitesti või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

8.7.    Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud Profitesti esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Profitest probleemi lahendamata jätta.

8.8.    Profitesti esindusest või e-poest ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt  nädala jooksul Profitesti esindustesse:
8.8.1.    Tallinnas: Roosikrantsi 11;
8.8.2.    või e – poe klienditoe poole, saates e-kirja aadressile info@meigikool.ee või helistada telefonil +372 56914074.

8.9.    Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode.

8.10.    Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:
8.10.1.    Ostja nimi ja kontaktandmed;
8.10.2.    Kaebuse esitamise kuupäev;
8.10.3.    Toote puudus;
8.10.4.    Profitestile esitatav nõue;
8.10.5.    Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

8.11.    Profitest vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui Profitestil ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

8.12.    Toote puuduste lahendamisel lähtutakse lõigus 8 välja toodud Profitesti pretensioonide esitamise tingimustest, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatuks osaks.

8.13.    Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

8.14.    Kui Ostja ja Profitest ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja e – poe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.15.    Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.


9.    Vääramatu jõud

9.1.    Profitest ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Profitest ei saanud mõjutada või ette näha.


10.    Isikuandmete kaitse ja turvalisus

10.1.    Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.


11.    Andmete töötlemine ja turvalisus

11.1.    Kõik Profitesti e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

12.    Muud tingimused

12.1.    Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

12.2.    Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Profitest endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

12.3.    Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.

Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 01.02.2021

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

E – poe Profitest isikuandmete vastutav töötleja on Profitest OÜ (registrikood 10562420) asukohaga Roosikrantsi 11, tel 56914074 ja e-kiri info@meigikool.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse 

–        nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

–        kauba kohaletoimetamise aadress;

–        pangakonto number;

–        kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

–        klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse 

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: infokirja saatmine.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse e – poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui e – poe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e – poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on e – poe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

E – pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e -poe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub e – poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmete edastamine e – poe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub e – poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

error: Content is protected !!